Liên hoan tuyên truyền viên giỏi phụ nữ Quân đội năm 2019 khu vực phía Bắc: "Làm theo lời Bác, phụ nữ Quân đội tô thắm truyền thống "Bộ đội cụ Hồ".