Mời quí vị và các đồng chí đón xem chương trình Giao lưu nghệ thuật - Bế mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và Thanh niên, Sinh viên lần thứ IX, năm 2019.