Chiều ngày 02/07, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh – Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác kỹ thuật toàn quân 6 tháng đầu năm 2021.