Trên quần đảo Trường Sa hiện có cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và nhân dân đang ngày đêm kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sức mạnh giúp họ luôn vững tay súng nơi đầu sóng ngọn gió không chỉ là hậu phương vững chắc mà hơn hết là tình yêu đối với Tổ quốc. Chính tình yêu đó là niềm tin, động lực để họ vượt qua những khó khăn khi làm nhiệm vụ giữa muôn trùng sóng vỗ. Mọi cố gắng của họ cho chúng ta thêm tin tưởng vào thế hệ trẻ sẽ tiếp bước các thế hệ cha anh bảo vệ vững chắc chủ quyền và xây dựng quần đảo Trường Sa ngày càng vững mạnh.