Mặc dù đã được Bộ Quốc phòng và cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương quan tâm chăm lo đầu tư lắp đặt tổ, chốt phòng chống dịch bán kiên cố, nhưng trên biên giới Bộ đội vẫn còn không ít khó khăn, nhiều điểm chốt không có điện, không có nước sinh hoạt. Việc dự trữ thực phẩm phục vụ dài ngày là điều không thể. Do đó, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng tham gia làm nhiệm nhiệm vụ phòng chống dịch trên biên giới đã phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực tăng gia sản xuất, đảm bảo một phần rau xanh, thực phẩm sinh hoạt hàng ngày.