"Cuộc chiến" chống dịch Covid-19 ở nước ta đang ở giai đoạn có tính chất quyết định. Trong đó, sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội có ý nghĩa rất quan trọng. Do vậy cùng với các địa phương, các lực lượng ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng, trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ quân đội và các lực lượng vẫn đang ngày đêm bám chốt, ngăn chặn dịch xâm nhập vào nội địa. Mỗi người một hoàn cảnh, song ở họ đều có chung tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh.