Những ngày này, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc tăng cao và kéo dài nhiều ngày đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sinh hoạt của người dân và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đặc biệt, tại các tổ, chốt phòng chống dịch trên biên giới của Bộ đội Biên phòng, nắng nóng đã khiến cho sinh hoạt thường ngày và thực hiện nhiệm vụ chốt trực của bộ đội càng trở lên khó khăn hơn. Tuy nhiên, với việc vận dụng nhiều cách làm sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ tại các tổ, chốt đã khắc phục khó khăn để duy trì hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19.