Trong chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ nhất, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiều ngày 17/6/2021, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị, thông qua nhiều nội dung quan trọng.