Sáng ngày 17/6/2021, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có: đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Ngô Xuân Lịch - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư; lãnh đạo Bộ Công an và các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu.