Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Kon Tum đã triển khai hàng trăm cán bộ, chiến sĩ duy trì 66 tổ chốt ở dọc tuyến biên giới thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện ăn, ở, sinh hoạt nhưng cán bộ, chiến sĩ các chốt phòng, chống dịch đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ an toàn tuyến biên giới, không để dịch bệnh xâm nhập nội địa.