Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nêu cao tinh thần vì nhân dân quên mình, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chiến đấu thời bình”, kịp thời hỗ trợ hiệu quả các địa phương trên cả nước phòng chống dịch, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đây là một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng toàn quân được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tại Phiên họp 6 tháng đầu năm 2021 tổ chức sáng nay (22/6/2021). Đại tướng Lương Cường - Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng.