Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về những thành tích của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 trong nhiệm kỳ hơn một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.