Thường vụ Quân ủy Trung ương đã làm việc với Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về công tác quản lý, bảo vệ biên giới và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.