Với vai trò nòng cốt, quản lý các khu cách ly trên địa bàn thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng y tế ngày đêm vượt qua khó khăn, vất vả tổ chức tiếp quản, thiết lập, quản lý và phục vụ tại các điểm cách ly. Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tại khu cách ly ở TP.HCM.