Sáng nay (01/7), Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Ngô Minh Tiến, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình.