Sáng ngày 02/07, Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Trung tướng Ngô Minh Tiến và Trung tướng Nguyễn Trọng Bình.