Tháng 7 - Tháng tri ân. Đây cũng là thời gian toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy nghĩa tình đối với các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Tháng 7 cũng là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong. Nhân dịp này toàn quân toàn quốc cũng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng thanh niên xung phong. Từ đó giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước nồng nàn về truyền thống của các thế hệ thanh niên xung phong cha anh, để thế hệ trẻ ngày càng trưởng thành làm tốt vai trò xung kích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.