Huyện Trần Văn Thời, vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau, khô hạn kéo dài, sụp lún, sạt lở, người dân lo lắng, bất an, gây nhiều khó khăn cho bà con nông dân. Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai, bộ đội, dân quân tự vệ địa phương luôn sẵn sàng, chủ động ứng phó, bảo vệ tài sản, nhà cửa, tính mạng của người dân khi mà nhiều điểm sạt lở chưa thể khắc phục ngay.