Xuất phát từ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, năm 2013, Đề án 150 của Chính phủ ra đời nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn cả nước. Với vai trò là một trong các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác giám định gen và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp phân tích ADN tập thể, cán bộ mà đặc biệt là thế hệ trẻ của Viện Pháp y Quân đội luôn nhận thức rõ được trách nhiệm cao cả của mình đối với cha anh đi trước. Có thể nói, những đóng góp thầm lặng của cán bộ, nghiên cứu viên, giám định viên Viện Pháp y Quân đội đã góp phần cùng cả nước viết nên lời tri ân sâu sắc nhất đối với những liệt sĩ, những người đã ngã xuống hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.