Bản tin trưa ngày 26/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Đảng ủy Quân khu 9 lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2016.

- Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn tài liệu huấn luyện, giảng dạy.

- Niêm phong kho thuốc Bệnh viện Trí Đức để phục vụ công tác điều tra.

- Bồi thường sự cố môi trường biển: Đợt I phải xong trước Tết.