Bản tin Trưa ngày 15/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Quân uỷ Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII.

- Quân khu 5 triển khai lực lượng giúp dân vùng lũ.

- Huấn luyện bộ đội theo bộ tình huống.