Bản tin Trưa ngày 11/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Lực lượng vũ trang 7 tỉnh thành phố sông Hậu đẩy mạnh thi đua

- TP. HCM kiến nghị sửa khẩn cấp mái nhà thờ Đức Bà

- Đồng Tháp từng bước nâng cao chất lượng du lịch

- Chiến sĩ sao vuông trong lũ dữ ở Quảng Ngãi