Bản tin trưa ngày 9/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Tăng cường kiểm soát quân sự, duy trì kỷ luật Quân đội.

- Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC.

- Chưa xem xét thu phí tham quan di tích danh thắng Yên Tử.

- Các trường ĐH sẽ thông báo tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp.

- Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu luận tội tổng thống.