Bản tin trưa ngày 10/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Triển khai công tác cổ phần hóa doanh nghiệp quân đội giai đoạn 2016 – 2020.

- Bảo đảm an toàn ở Trường bắn quốc gia khu vực 1.

- Ngành đường sắt cảnh báo website bán vé giá đắt.

- Đề xuất tăng giờ làm thêm lên 600 giờ.