Bản tin trưa ngày 12/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Vùng Cảnh sát biển 1 đấu tranh phòng chống buôn lậu.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong toàn quân.

- BĐBP tỉnh Cao Bằng "Nâng bước em đến trường".

 - Quảng Nam thiệt hại 220 tỉ đồng do lũ lụt.