Bản tin trưa ngày 14/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Tăng cường xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

- Năm 2017: Toàn quân tập trung nâng cao chất lượng  huấn luyện.

- BĐBP Khánh Hòa huy động lực lượng giúp dân khắc phục sau lũ.

- Bãi bỏ và đơn giản 123 thủ tục hành chính.

- Chiến sự ở Aleppo, Syria kết thúc.