Bản tin Trưa ngày 22/12/2016 có những nội dung chính như sau:

- Quân đoàn 1 huấn luyện nâng cao khả năng cơ động.

- Quân đội phát huy vai trò nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn.

- Quảng Nam: Đập thủy điện bị vỡ vùi lấp lúa của nông dân.

- Nhiều thách thức trong đổi mới ngành sư phạm,

- Quân đội phát huy vai trò nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn,

- Nhiều thách thức trong đổi mới ngành sư phạm,