Bản tin trưa ngày 16/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Cảnh sát biển tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu

- Lực lượng vũ trang Cảnh sát biển giúp dân vượt lũ.

- Nhiều thành tựu quân sự, quốc phòng trong 30 năm đổi mới

- Công ty In Quân đội 1 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

- Khai thác có hiệu quả thông tin khoa học quân sự.