Bản tin Trưa ngày 25/12/2016 có những nội dung chính sau đây:

-  BĐBP Quảng Ngãi tích cực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

- Sư đoàn 5, Quân khu 7 bảo đảm tốt hậu cần cho diễn tập

- Chính phủ yêu cầu làm rõ việc thu phí ở trạm Bến Thủy 

- Lợi nhuận tốt nhưng đầu tư vào nông nghiệp vẫn rất thấp