Bản tin Trưa ngày 21/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Quân đoàn 4 nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.

- Giá xăng có thể sắp giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm.

- Chấm dứt phân biệt chủng tộc, xây dựng hòa bình.