Bản tin Trưa ngày 20/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Dương.

- Phòng chống, ứng cứu hiệu quả các sự cố bức xạ hạt nhân.

- Tủ quần áo trực tuyến không đồng đầu tiên tại Việt Nam.

- Hoa Kỳ và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung.