Bản tin Trưa ngày 19/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bàn về dự án Luật Phòng thủ dân sự.

- Bệnh viện Dã chiến cấp 2.5 huấn luyện cấp cứu chấn thương nâng cao.

- Sẽ giảm thêm thuế xăng dầu.