Bản tin Trưa ngày 18/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Tạp chí Lịch sử Quân sự.

- Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk quyết liệt ngăn chặn tội phạm mua bán người.

- Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản hoàn tất hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.