Bản tin Trưa ngày 17/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Bảo vệ và phát triển đất trồng lúa.

- Bệnh ho gà diễn biến phức tạp tại Hà Nội.