Bản tin Trưa ngày 10/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Sẵn sàng tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8.

- Ứng dụng công nghệ bảo đảm an toàn lao động.

- Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.