Bản tin Trưa ngày 09/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên lần thứ X.

- Những giọt nước nghĩa tình quân - dân.

- Chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần.