Bản tin Trưa ngày 08/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

Khánh thành bức phù điêu tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.

- Rạp chiếu phim ngoài trời thu hút hàng nghìn người dân TP. Hồ Chí Minh.