Mời quý vị khán giả và các đồng chí cùng đến thăm xưởng binh khí đặc biệt trong chuyên mục Kỷ vật thiêng liêng phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.