Cùng với thời gian, nhà truyền thống xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã góp phần khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của nhân dân. Những kỉ vật lịch sử, những hiện vật thiêng liêng đã và đang góp phần kể mãi chuyện quê hương.