Hình ảnh Bác Hồ thanh cao và gần gũi trong bộ quần áo và đôi dép cao su giản dị đã in đậm trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Nhiều người đã từng vinh dự được phục vụ Bác như may áo, đan áo, hay làm dép cao su tặng cho Người. Có một người lính sinh ra khi Bác đã đi xa nhưng cơ duyên đã đưa anh đến với nghề may và anh đã vinh dự được thực hiện nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng và cao quý, đó là may áo Bác Hồ.