Nhắc đến Bến Nhà Rồng, trong các thế hệ người Việt Nam hôm nay nhiều người biết đến địa danh nổi tiếng đã góp phần thay đổi toàn bộ lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nơi đây ngày 5//6/1911 chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lên tàu bắt đầu chuyến hành trình tìm đường cứu nước kéo dài 30 năm.