Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Phóng sự: Vườn cò quê tôi.