Khắc phục khó khăn, những nữ quân nhân mang quân hàm xanh đã cùng đồng đội chiến đấu trên trận tuyến mới, góp phần cùng đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vừa phòng chống dịch. Những vành đai thép chống dịch nơi biên giới sẽ vững chãi hơn khi có họ, đó là cách mà những đóa hoa xanh nơi biên giới đã và đang thể hiện tình yêu và trách nhiệm trong bảo vệ và dựng xây vùng đất biên viễn giàu đẹp, thanh bình.