Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với công tác huấn luyện đêm, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Pháo binh 45 trong Phóng sự: "Lập công quyết thắng - Tập 12".