Hội đồng nghĩa vụ quân sự các tỉnh, thành phía Nam đang tập trung triển khai các khâu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022.