Những năm qua, công cuộc xây dựng đất nước, kiến tạo biên giới hòa bình, phát triển đã tạo nên diện mạo mới nơi mỗi bản làng Tây Nguyên. Nông thôn đang đổi mới, đời sống của người dân được cải thiện, khối đại đoàn kết đồng bào tiếp tục được củng cố. Góp phần vẽ nên bức tranh tươi sáng đó không thể không kể đến vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào, nhất là đồng bào có Đạo trên địa bàn biên giới. Bằng lối sống mẫu mực cùng sức ảnh hưởng cao trong cộng đồng, họ trở thành cánh tay nối dài của các lực lượng chức năng, trong đó có bộ đội biên phòng, góp phần vun đắp cho nền biên phòng toàn dân vững chắc. Họ là những cây đại thụ nơi biên thùy.