Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Phóng sự: Sức sống trường tồn của Chủ nghĩa xã hội.