Phóng sự ảnh - Số 3042: Ruộng bậc thang Tây Bắc mùa nước đổ.