Phóng sự ảnh - Số 3040: Vẻ đẹp Việt Nam đất nước con người.