Để ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc vào chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đã sử dụng những phương tiện, vũ khí được xem là tối tân nhất của cường quốc quân sự Mỹ vào thời điểm ấy, trong đó, tác chiến điện tử được đế quốc Mỹ áp dụng triệt để trong mọi môi trường tác chiến, từ tác chiến trên không, trên đất liền và trên biển. Đặc biệt, ở giai đoạn từ năm 1966 đến năm 1970, Mỹ đã xây dựng được một hệ thống trinh sát điện tử hiện đại, quy mô lớn. Tuy nhiên, chúng đã bị đội quân bộ đội cụ Hồ vô hiệu hóa bằng những phương thức, cách thức khiến địch bất ngờ và choáng váng.